Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja

patariamoji Europos Tarybos institucija, kurio narius skiria nacionaliniai parlamentai.