Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Feldmaršalas

(vok. Feldmarschall), aukščiausias karinis laipsnis kai kurių valstybių kariuomenėse.