Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Feodalizmas

viduramžių visuomeninė santvarka, vasaliniai leniniai santykiai, visuma institucijų, reguliuojančių vasalo priklausomybės bei senjoro globos ir pagalbos mechanizmus. Už ištikimybės priesaiką vasalas gaudavo iš senjoro paveldimam naudojimui leną.

Platesne prasme feodalizmas – tam tikras visuomenės ūkinės, socialinės ir politinės organizacijos tipas, paremtas tiesioginiais žmonių ryšiais, kai priklausomybės hierarchija organizuota profesionalių kariškių klasė, bajorija, viešpatauja valstietijos atžvilgiu.

Portretai

Marija Antuanetė
Marija Antuanetė

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.