Feodalizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Feodalizmas

viduramžių visuomeninė santvarka, vasaliniai leniniai santykiai, visuma institucijų, reguliuojančių vasalo priklausomybės bei senjoro globos ir pagalbos mechanizmus. Už ištikimybės priesaiką vasalas gaudavo iš senjoro paveldimam naudojimui leną.

Platesne prasme feodalizmas – tam tikras visuomenės ūkinės, socialinės ir politinės organizacijos tipas, paremtas tiesioginiais žmonių ryšiais, kai priklausomybės hierarchija organizuota profesionalių kariškių klasė, bajorija, viešpatauja valstietijos atžvilgiu.