Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Filija

bažnyčia, neturinti savo parapijos, priklausanti kitai parapinei bažnyčiai.