Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Folketingas

(dan. Folketing), Danijos vienerių rūmų parlamentas.