Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Frakcija

1. organizuota politinės partijos (partijų) narių grupė, veikianti parlamente ir vykdanti savo partijos programą;
2. grupuotė politinėje partijoje, nepritarianti partijos bendrajai politinei linijai.