Franklinas Bendžaminas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Franklinas Bendžaminas

(Benjamin Franklin; 1706-1790), JAV mokslininkas, publicistas, politikas. Prasidėjus konfliktui tarp Š. Amerikos kolonijų ir metropolijos, 1775 m. išrinktas į II kontinentinį kongresą, bendradarbiavo rengiant JAV nepriklausomybės deklaraciją (1776).

1776-1785 m. atstovavo JAV Prancūzijoje, prisidėjo prie JAV ir Prancūzijos karinės sąjungos sudarymo (1778), dalyvavo Versalio taikos derybose su D. Britanija dėl JAV nepriklausomybės pripažinimo (1783). Grįžęs į JAV, tapo JAV Kongreso nariu, 1785-1787 m. bendradarbiavo rengiant JAV konstituciją. Pasižymėjo demokratinėmis pažiūromis, pasisakė už negrų vergijos JAV panaikinimą. Išgarsėjo ir filosofiniais darbais bei fizikos išradimais.