Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Freilina

rūmų damos titulas carinėje Rusijoje. Būdavo suteikiamas žymių dvarininkų šeimų atstovėms. Freilinos sudarė imperatorės ir didžiųjų kunigaikštienių svitą.