Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Frydrichas I

(Friedrich I; 1657-1713), Hohencolernų giminės Brandenburgo kurfiurstas (1688), pirmasis Prūsijos karalius (1701), Brandenburgo kurfiursto Frydricho Vilhelmo sūnus. Absoliutizmo šalininkas, vieningos Prūsijos valstybės kūrimo pradininkas.