Galaunė Paulius

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Galaunė Paulius

(1890-1988), lietuvių dailėtyrininkas, muziejininkas, dailininkas grafikas. Dalyvavo steigiant Lietuvių meno kūrėjų draugiją. 1924-1949 m. M. K. Čiurlionio galerijos, Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius.

Dėstė Kauno, Vilniaus universitetuose, dirbo Vilniaus dailės institute. Kaupė ir tyrė liaudies bei profesionaliosios dailės kūrinius, leido jų katalogus, parašė daug straipsnių, recenzijų. Rengė lietuvių liaudies meno bei profesionaliosios dailės parodas užsienyje. Sudarė „Lietuvių liaudies meno“ albumus (1956-1968). Sukūrė knygų iliustracijų, atvirukų, pašto ženklų.