Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Galilėjus Galileo

G. Galilėjus
G. Galilėjus
(1564-1642), italų fizikas ir astronomas, klasikinės fizikos pradininkas, eksperimentinio metodo moksle kūrėjas. Suformulavo reliatyvumo principą mechanikoje, ištyrė laisvąjį kūnų kritimą ir judėjimą balistine trajektorija, nustatė inercijos dėsnį bei švytuoklės svyravimų dėsningumus, išrado teleskopą, termoskopą, proporcionalą skaičiavimams, pateikė medžiagų atsparumo teorijos pradmenis.

Garsioje knygoje „Dialogas apie dvi svarbiausias pasaulio sistemas“ (1632) propagavo Koperniko teoriją. Susirašinėjo su Vladislovu IV Vaza, ketindamas Vilniuje išleisti savo knygas. Vilniuje gyveno ir kūrė fiziko brolis muzikas A. Galilėjus. Pas G. Galilėjų Paduvoje mokėsi D. Naborovskis, vėliau tapęs Radvilų dvaro sekretoriumi ir gydytoju.

Portretai

Borisas Jelcinas
Borisas Jelcinas

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.