Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Garibaldis Džuzepė

Dž. Garibaldis
Dž. Garibaldis
(Giuseppe Garibaldi; 1807-1882), vienas italų XIX a. nacionalinio judėjimo lyderių, kovotojas dėl Italijos suvienijimo, nacionalinis didvyris.

Kilęs iš Nicos, jaunystėje buvo jūrininku. Paveiktas Džuzepės Madzinio idėjų 1833 m. tapo „Jaunosios Italijos“ nariu. 1834 m. už revoliucinę veiklą ištremtas, dalyvavo kovose Lotynų Amerikoje. Tapęs patyrusiu karo vadu 1848 m. revoliucijos metu vadovavo Romos sukilėliams. 1859-1861 m. vadovavo sukilėlių dėl Italijos susivienijimo būriams.