Gegužės trečiosios konstitucija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Gegužės trečiosios konstitucija

pirmoji Europoje konstitucija, kurią 1791 m. gegužės 3 d. priėmė ATR Ketverių metų seimas.

Konstitucija pakeitė ATR valstybės santvarką: nustatė paveldimą monarchiją, sustiprino centrinę valdžią, nustatė, kad įstatymus turi leisti Seimas, susidedantis iš Senato ir Atstovų rūmų, klausimai Seime turi būti sprendžiami balsų dauguma (panaikinta veto teisė). Vykdomąją valdžią turi karalius ir ministrų taryba, vadinama Įstatymų sargyba. Karalius nieko nebegalėjo spręsti be Įstatymų sargybos. Numatyti atskiri bajorų teismai. Konstitucija paliko bajorams senąsias teises ir privilegijas, miestiečiams 1791 m. balandžio 18 d. įstatymo suteiktas teises ir privilegijas, valstiečiams – baudžiavą. Katalikybę paskelbė vyraujančia religija. Iš esmės panaikino Lietuvos valstybingumo likučius. Lietuva, kaip sudėtinė Respublikos dalis, neminima. Gegužės 3-osios konstituciją panaikino 1792 m. Targovicos konfederacijos šalininkai.