Geležies amžius

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Geležies amžius

žmonijos istorijos laikotarpis, prasidėjęs II t-mečio pr. Kr. pab., atradus geležį ir ėmus iš jos gaminti darbo įrankius ir ginklus.

Vieningos, visas senąsias civilizacijas ir kultūras apimančios periodizacijos nėra. Europos mastu geležies amžius datuojamas VIII a. pr. Kr.-XIII a. po Kr. ir skirstomas į 5 laikotarpius: ankstyvasis (VIII-V a. pr. Kr.), vėlyvasis (V a. pr. Kr.-1 po Kr.), romėniškasis (I-IV a. po Kr.), tautų kraustymosi laikotarpis (V-VII a. po Kr.), ankstyvieji viduramžiai (VIII-XIII a. po Kr.). Lietuvoje geležies amžius datuojamas 550 m. pr. Kr.-XIII a. ir skirstomas kitaip: ankstyvasis geležies amžius (550 m. pr. Kr.-1 po Kr.), senasis (romėniškasis) geležies amžius (1-450 ), vidurinysis geležies amžius – tautų kraustymosi laikotarpis (450-900 po Kr.), vėlyvasis geležies amžius (900-XIII a.).