Genujos konferencija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Genujos konferencija

tarptautinė konferencija, vykusi 1922 m. Genujoje. Tai pirmoji tarptautinė konferencija, į kurią buvo pakviesta bolševikinė Rusija. Pagrindinis klausimas – RSFSR santykių su kitomis Europos valstybėmis nustatymas.

Europos valstybės reikalavo grąžinti caro ir Laikinosios vyriausybės skolas, grąžinti užsienio valstybių piliečių nacionalizuotą turtą arba už jį atlyginti. RSFSR delegacija, vadovaujama užsienio reikalų komisaro G. Čičerino, atsisakė priimti užsienio valstybių pretenzijas. Konferencijos metu RSFSR delegacija pasirašė su Vokietija Rapalo sutartį, pradėjusią RSFSR ir Vokietijos ekonominį ir karinį bendradarbiavimą.