Gercenas Aleksandras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Gercenas Aleksandras

Al. Gercenas
Al. Gercenas
(1812-1870), rusų revoliucionierius, rašytojas, filosofas. Vienas narodnikų judėjimo pradininkų.

Nuo 1842 m. dalyvavo slavofilų ir zapadnikų veikloje. Rašė grožinės literatūros kūrinius („Daktaras Krupovas“, „Kas kaltas?“ ir kt.), filosofijos veikalus („Diletantizmas moksle“, „Raštai apie gamtos studijavimą“ ir kt.), kuriuose skelbė filosofijos ir mokslo vienovę. Pagarsėjo atsiminimų knyga „Praeitis ir mintys“. 1847 m. emigravo į Vakarus. Londone įkūrė spaustuvę, leido almanachą „Šiaurės žvaigždė“, kartu su N. Ogariovu – laikraštį „Varpas“. Pasisakė už baudžiavos panaikinimą, demokratiją. Palaikė 1863-1864 m. Lenkijos ir Lietuvos sukilimą.