Gestapas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Gestapas

(vok. Geheime Staatspolizei), nacistinės Vokietijos slaptoji valstybės policija.

Iš Prūsijos valstybinės policijos skyriaus, vadovaujamo H. Geringo, virto painia biurokratine teroro mašina. Gestapo tikslas – naikinti nacių priešininkus. Vykdyti masinį terorą, politinį ir karinį šnipinėjimą padėjo SS ir kitos nacių organizacijos. Trečiajame reiche, o vėliau ir okupuotose šalyse gestapui vadovavo H. Geringas, H. Himleris, R. Heidrichas, H. Miuleris. Ši organizacija, veikusi 1933-1945 m., be teismo ir tardymo išžudė šimtus tūkstančių antifašistų, okupuotų kraštų gyventojų, karo belaisvių ir net Nacionalsocialistų partijos narių.