Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Gestapas

(vok. Geheime Staatspolizei), nacistinės Vokietijos slaptoji valstybės policija.

Iš Prūsijos valstybinės policijos skyriaus, vadovaujamo H. Geringo, virto painia biurokratine teroro mašina. Gestapo tikslas – naikinti nacių priešininkus. Vykdyti masinį terorą, politinį ir karinį šnipinėjimą padėjo SS ir kitos nacių organizacijos. Trečiajame reiche, o vėliau ir okupuotose šalyse gestapui vadovavo H. Geringas, H. Himleris, R. Heidrichas, H. Miuleris. Ši organizacija, veikusi 1933-1945 m., be teismo ir tardymo išžudė šimtus tūkstančių antifašistų, okupuotų kraštų gyventojų, karo belaisvių ir net Nacionalsocialistų partijos narių.