Giedraitis Merkelis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Giedraitis Merkelis

(apie 1536-1609), LDK didikas, kunigas, Žemaičių vyskupas (nuo 1576), lietuvių raštijos veikėjas. Kontrreformatas, siekęs Bažnyčią glaudžiau priartinti prie lietuvių kultūros, steigęs naujas parapijas, statęs bažnyčias.

Nuo 1550 m. studijavo Karaliaučiaus, Vitenbergo, Tiūbingeno, Leipcigo protestantų universitetuose. 1576 m. paskirtas Žemaičių vyskupu, tapo kontrreformacijos veikėju Lietuvoje. Rūpinosi lietuvių kalbos vartojimu Žemaičių ir Vilniaus vyskupijose, lietuviškai mokančių dvasininkų rengimu. Pats Giedraitis pamokslus sakydavo lietuviškai, buvo pirmųjų lietuviškų knygų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje leidėjas. Globojo Daukšą, leido jo veikalus, rūpinosi Lietuvos istorijos rašymu, Strijkovskį paskyrė žemaičių kanauninku.