Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Giminės bendruomenė

seniausiųjų žmonių kolektyvas, kuriame viskas buvo bendra – įrankiai, maistas, kitas turtas; jie visi buvo lygūs, tarpusavyje siejami giminystės; šios bendruomenės nariai klausydavo giminės vado arba išsirinkto seniūno.