Gira Liudas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Gira Liudas

(1884-1946), rašytojas, poetas. 1940 m. kartu su kitais vyko į SSRS prašyti priimti Lietuvą į SSRS.

1905 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, tačiau kunigu netapo. 1905-1907 m. bendradarbiavo laikraštyje „Vilniaus žinios“, vėliau dirbo laikraštyje „Viltis“. 1911-1914 m. literatūrinio almanacho „Švyturys“, pirmojo lietuviško literatūros žurnalo „Vaivorykštė“ redaktorius. Rinko ir publikavo lietuvių liaudies dainas. Parengė pirmąsias lietuvių poezijos antologijas „Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą“ bei „Cit, paklausykit“. 1922-1926 – Valstybės dramos teatro, Valstybės teatro direktorius. 1923 m. žurnalo „Skaitymai“, 1937-1938 m. laikraščio „Literatūros naujienos“ redaktorius. 1926-1936 m. Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos sekretorius. 1938-1939 m. Lietuvos rašytojų draugijos pirmininkas. 1940-1941 m. buvo okupuotos Lietuvos švietimo liaudies komisaro pavaduotojas. 1946 m. tapo LSSR Mokslų akademijos tikruoju nariu. Reikšmingiausia kūrybos dalis – eilėraščiai. Išleido rinkinius „Dul-dul dūdelė…“, „Žalioji pievelė“, „Laukų dainos“, „Tėvynės keliais“, „Žiežirbos“, „Žygio godos“, „Šilko gijos“, „Amžių žingsniai“, poemą „Milžinkapių daina“ ir kt. Parašė dramos kūrinių: „Kerštas“, „Svečiai“, „Beauštanti aušrelė“, „Paparčio žiedas“, literatūros ir mokslo kritikos darbų, kuriuos dažnai pasirašinėjo E. Radzikausko slapyvardžiu. Rengė lietuvių rašytojų (A. Strazdo, Lazdynų Pelėdos ir kt. ) raštus, išvertė rusų, ukrainiečių, lenkų, vokiečių poetų kūrinių.