Glinskio maištas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Glinskio maištas

LDK kunigaikščio Mykolo Glinskio 1508 m. sukilimas prieš didįjį Lietuvos kunigaikštį Žygimantą Senąjį per 1500-1508 m. LDK karą su Maskvos didžiąją kunigaikštyste.

Kunigaikštis Mykolas Glinskis karaliaus Aleksandro laikais (1492-1506) įgijo nemažą įtaką Vilniaus dvare. Rėmė Žygimanto Senojo kandidatūrą į Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus sostą. Žygimanto Senojo valdymo pradžioje pasijuto nustumtas nuo valdžios. Glinskis, 1508 m. nužudęs svarbiausią savo politinį priešininką Trakų vaivadą Joną Zaberezinskį, mėgino LDK slavų žemėse sukelti maištą prieš Žygimantą Senąjį. Maišto pretekstas buvo LDK stačiatikių teisių gynimo idėja. Ieškodamas karinės paramos, kreipėsi į Vasilijų III. 1508 m. pavasarį Glinskis su rusų kariuomene pradėjo karo veiksmus prieš LDK. Nesusilaukė LDK gyventojų paramos ir greitai buvo numalšintas. Glinskis – pirmasis didikas, išdavęs valstybės interesus ir kreipęsis paramos į XVI a. grėsmingiausią LDK priešą – Maskvos valdovą.