Globojama teritorija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Globojama teritorija

teritorija, valdoma Jungtinių Tautų Organizacijai (JTO) prižiūrint ir vadovaujantis JTO Chartija, gaunanti šį statusą pagal atskiras sutartis su šias teritorijas administruojančiomis valstybėmis.