Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Globojama teritorija

teritorija, valdoma Jungtinių Tautų Organizacijai (JTO) prižiūrint ir vadovaujantis JTO Chartija, gaunanti šį statusą pagal atskiras sutartis su šias teritorijas administruojančiomis valstybėmis.