Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Gnoseologija

(gr. gnosis – pažinimas + logos – mokslas), pažinimo teorija.