Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Golistai

Š. de Golio šalininkai, susibūrę į Prancūzijos politinį judėjimą ir partiją (Goliečių sąjunga). Ypač buvo populiarūs XX a. 8 deš.