Goštautas Albertas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Goštautas Albertas

(mirė 1539), Naugarduko, Polocko, Trakų vaivada. 1522 m. mirus Mikalojui Radvilai, tapo Vilniaus vaivada ir LDK kancleriu. Tvirtino LDK savarankiškumą, stengėsi padaryti ją kuo mažiau priklausomą nuo Lenkijos. Prisidėjo prie I Lietuvos Statuto (1529) parengimo. Jo iniciatyva į ši dokumentą įtraukti draudimai svetimšaliams įsigyti Lietuvoje turtų ir užimti tarnybas.

Jo pastangomis mažametis Žygimantas Augustas 1529 m. buvo paskelbtas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Taip A. Goštautas siekė pabrėžti Lietuvos atskirumą nuo Lenkijos. Manoma, kad buvo Bychovco kronikos (Lietuvos metraščio) rašymo iniciatorius. Pats skelbė poleminės politinės publicistikos veikalus („Memorialas“). Turėjo gausią tais laikais biblioteką, kurios kataloge buvo pažymėta 71 knyga.