Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Gruodžio septynioliktosios perversmas

žr. Valstybės perversmas Lietuvoje.