Gubernija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Gubernija

XVIII a. pab.-XX a. pr. Rusijos imperijos teritorinis vienetas, administruojamas caro paskirto gubernatoriaus.

1795 m. prijungus Lietuvą prie Rusijos, buvo sudarytos Vilniaus ir Slonimo gubernijos. 1797 m. jos sujungtos į vieną Lietuvos guberniją, kuri 1801 m. buvo padalinta į Lietuvos Vilniaus ir Lietuvos Gardino gubernijas. 1843 m. sudaryta Kauno gubernija, 1837 m. Augustavo gubernija (1867 m. padalinta į Suvalkų ir Lomžos). 1915 m. Vokietijos valdžia okupuotose teritorijose gubernijas panaikino.