Hagos konvencijos

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Hagos konvencijos

Hagos taikos konferencijose 1899 m. ir 1907 m. priimtos konvencijos ir deklaracijos.

Šiais dokumentais reglamentuotos tarptautinės teisinės kariavimo taisyklės: 1. Dėl taikaus tarptautinių ginčų sprendimo. 2. Dėl jėgos panaudojimo apribojimo išieškant skolas. 3. Dėl karo veiksmų pradžios. 4. Dėl sausumos karo įstatymų ir papročių. 5. Dėl priešo laivų padėties prasidedant karui. 6. Dėl neutralių valstybių ir asmenų teisių ir pareigų sausumos kare. 7. Dėl prekybos laivų pavertimo karo laivais. 8. Dėl automatinių kontaktinių povandeninių minų. 9. Dėl bombardavimo iš jūrų pajėgų per karą. 10. Dėl Ženevos konvencijos pagrindų taikymo jūrų kare. 11. Dėl užgrobimo teisės jūrų kare apribojimų. 12. Dėl tarptautinio teismo įsteigimo. 13. Dėl neutralių valstybių teisių ir pareigų jūrų kare.