Havelas Vaclavas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Havelas Vaclavas

V. Havelas
V. Havelas
(Vaclav Havel; 1936-2011), čekų disidentas, politikas, rašytojas, Čekoslovakijos ir Čekijos prezidentas (1989-1992, 1993-2002).

Gimė garsioje architektų šeimoje. Įsitvirtinus sovietų valdžiai Čekoslovakijoje, pateko į „socialiai nepatikimų asmenų“ sąrašą. Baigęs 9 klases, dirbo įvairius darbus ir mokėsi vakarinėje gimnazijoje, aukštesniojoje technikos mokykloje. Nuo 1965 m. dalyvavo Rašytojų sąjungos veikloje, bendradarbiavo įvairiuose žurnaluose. 7 deš. vid. subūrė rašytojų reformistų, niekada nebuvusių KP nariais, grupę. Vienas iš pagrindinių autorių 1975 m. parašyto atviro laiško Čekoslovakijos vadovui G. Husakui, kuriame kritikuojama socialistinė santvarka ir KP, bei Chartijos 77, kritikuojančios žmogaus teisių pažeidimus. Po šių dokumentų pasirodymo buvo persekiojamas, kelis kartus sėdėjo kalėjime. 1988 m. dalyvavo ruošiant manifestą „Demokratija visiems“. Už tai buvo vėl suimtas ir kalintas. 1989 m. rudenį, reikalaujant visuomenei, išleistas laisvėn. Tais pačiais metais išrinktas Čekoslovakijos prezidentu. 1992 m. vasarą, nesutikdamas su Čekijos ir Slovakijos atsiskyrimu, atsistatydino. 1993 m. išrinktas Čekijos prezidentu.