Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Henriko artikulai

ATR Seimo sutarčių su kandidatu į valdovus pastovi dalis. Kitaip vadinama „Pacta conventa“.

Patvirtino laisvą elekciją, 1573 m. Varšuvos konfederacijos nutarimus dėl religijos tolerancijos, Seimo mokesčių ir kariuomenės klausimų kompetenciją, urėdų struktūrą, teismų sistemos sandarą. Nustatė privalomą Seimo šaukimą kas 2 metai ir leido ekstraordinarinio Seimo sušaukimą. Valdovas tapo Seimo nutarimų vykdytoju. Seimas įsipareigojo ginti karalių savo lėšomis.