Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Herbas

ATR herbas
ATR herbas
(lenk. herb iš vok. Erbe – palikimas), asmens, šeimos, luomo, miesto, valstybės ar jos institucijos skiriamasis ženklas.

Kilo iš senovės valstybių, vėliau atskirų valdų, žemių simbolinių vaizdinių. Sudaromas pagal heraldikos reikalavimus. Pagrindinę dalį sudaro skydas, kurio laukas (-ai) užpildyti simboliniais vaizdais. Skydas turi papildomą atributiką: šalmus, karūnas, mantijas ir kt. Kompozicijose elementai išdėstyti veidrodinės simetrijos principu.

Portretai

Nikolajus Repninas
Nikolajus Repninas

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.