Homeras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Homeras

Homero biustas
Homero biustas
(Homeros; VIII a. pr. Kr.), sen. graikų poetas, Europos literatūros ir herojinio epo pradininkas, epų „Iliada“ ir „Odisėja“ autorius.

Tikrų duomenų apie Homerą nėra daug, jau antikos laikais jo asmenybę gaubė legendų šydas, teigta jį buvus aklą. Į jo tėviškės titulą pretendavo net 7 Graikijos miestai. Veikiausiai gimęs Smirnos mieste. Dėl patikimų šaltinių stygiaus jau naujaisiais laikais atsirado teorijų, neigusių H istoriškumą bei jo darbų autorystę (teigta, kad „Iliada“ ir „Odisėja“ yra atskirų giesmių, surinktų klajojančių dainių, rinkiniai). Naujausioje istoriografijoje vyrauja priešinga teorija: Homerui priskiriama „Iliados“ ir „Odisėjos“ autorystė – manoma, kad jis susistemino graikų žodinę tradiciją į vientisus kūrinius. Homero epai – vertingas, tačiau apgaulingas ir komplikuotas ankstyvosios sen. Graikijos istorijos šaltinis. Nepamirština ir kultūrinė auklėjamoji Homero epų reikšmė: jų veikiami formavosi graikų bei romėnų religiniai vaizdiniai, jų pagrindu buvo mokoma antikos jaunuomenė, jie padarė įtaką visai graikiškosios, romėniškosios ir net vakarietiškosios literatūros raidai.