Hortis Miklošas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Hortis Miklošas

(Miklos Horthy; 1868-1957), Vengrijos politikas. Admirolas (1918), 1920-1944 m. Vengrijos regentas, faktinis diktatorius.

1914 m. gavo paskyrimą į laivyną, ypač pasižymėjo jūrų operacijose prieš italus. 1918 m. laivyno vadas. Nuvertus Austrijos-Vengrijos monarchą, įsitraukė į kovą prieš komunistus. 1919-1921 m. vykdė „baltąjį terorą“ prieš kairiuosius. 1920 m. parlamento išrinktas Vengrijos regentu. 1932 m. kreipėsi į 23 valstybių vadovus su specialiu memorandumu, kuriame išdėstė kovos su bolševikine Rusija tikslus ir metodus. 1941 m. Vengrija įstojo į II pasaulinį karą Vokietijos pusėje. Po nesėkmių Rytų fronte atsisakius tęsti karą, vokiečių armija okupavo Vengriją. 1944 m. rudenį Vengrija kapituliavo ir buvo priversta sutikti su visomis SSRS siūlomomis sąlygomis. 1944 m. spalį Hortis atsisakė regento titulo ir su šeima išvyko į Bavariją. Po karo internuotas. Nuo 1949 m. gyveno Portugalijoje ir politinėje veikloje nedalyvavo.