Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Indiferentiškas

abejingas, nesidomintis, neveiklus.