Indijos nacionalinis kongresas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Indijos nacionalinis kongresas

(INK, angl. Indian National Congress), Indijos politinė partija, kurią 1885 m. kasmetiniame susitikime įkūrė indų inteligentai. Tikslas – bendradarbiaujant su britais dalyvauti Indijos valdyme.

Pirmieji lyderiai – T. D. Naorodžis, G. G. Gokalė, M.G. Ranadė. XX a. pr. kilo prieštaravimų tarp nuosaikiųjų ir ekstremistų, vadovaujamų T. B. Tilako. Vadovaujamas Gandžio, INK virto galinga organizacija, vadovavusia politinėms kampanijoms dėl savivaldos ir nepriklausomybės, 1945-1947 m. derėjosi su britais dėl nepriklausomybės. Nepriklausomybės laikotarpiu iki XX a. pab. buvo dominuojanti politinė partija. 1978 m. suskilo, susidarė INK(I). Svarbiausias INK politikos bruožas yra sekuliarizmas – religijos ir politikos atskyrimas.