Indoeuropiečiai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Indoeuropiečiai

lingvistinis terminas, žymintis buvusias ir esančias tautas, kalbančias ir kalbėjusias giminingomis kalbomis ir gyvenančias ar gyvenusias nuo Indijos iki Europos. Indoeuropiečiais laikomi baltai, germanai, keltai, slavai, graikai, armėnai, albanai, iranėnai, italikai, tocharai.

Kilmės paieškos susijusios su rekonstruojama prokalbe ir protėvyne. Šiuo metu K. Renfru vadinamuose perspektyviuose regionuose išskiria keturis protėvynės variantus: 1. Baltijos-Juodosios jūros (galimas ir Pakaspijys); 2. Anatolijos; 3. Centrinės Europos-Balkanų; 4. Juodosios jūros-Pakaspijo. Mažiausiai prieštaravimų lingvistine ir archeologine prasme susilaukia ketvirtasis variantas.