Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Inkunabulai

(lot. incunabula – lopšys, vystyklai), knygos, išspausdintos nuo spaudos išradimo XV a. vid. iki 1501 m.

Pirmoji tokia knyga pasirodė apie 1456 m. Inkunabulai – vertingas šaltinis spausdinimo pradžiai tirti. Nepilnais duomenimis, buvo išleista maždaug 38-40 tūkst. pavadinimų įvairiomis kalbomis 12-15 mln. tiražu. Išliko apie 0,5 mln. egzempliorių. Nuo šiuolaikinių knygų skiriasi tuo, kad neturi antraštinių lapų, leidimo duomenys nurodomi knygos pabaigoje, tekste neišskiriamos pastraipos, nauja eilute pradedami tik skyriai. Puošti puikiais ornamentais, miniatiūromis. Lietuvoje turimų inkunabulų kataloge „Lietuvos inkunabulai“ (1975) suregistruoti 453 egzemplioriai.

Portretai

Margareta Tečer
Margareta Tečer

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.