Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Inkvizicija

(lot. inquisitio – tardymas, ieškojimas), Katalikų bažnyčios valdžios ir teismo institucija, skirta kovai su klaidingu Bažnyčios mokymu. Ji persekiojo, gaudė ir baudė klaidatikius bei eretikus. Egzistavo IV-XIX a.

Inkvizicijos pradžia siekia imperatorių Teodosijaus ir Justiniano laikus, kai religiniai sekliai vadinti incquisitores. VIII-IX a. sustiprino savo pozicijas, įvedus vyskupų priežiūrą ir specialius teisėjus. XI-XII a. kovojo su katarais, valdiečiais ir albigiečiais. XII a. pab. jai ėmė vadovauti įsikūręs dominikonų ordinas, kurį popiežius Grigalius IX vadino popiežiaus inkvizitoriais. Aktyviai veikė Prancūzijoje, o ypač Ispanijoje. Manoma, jog 1481-1808 m. Ispanijos inkvizicija gyvus sudegino apie 32 tūkst. žmonių. Po Amerikos atradimo inkvizicija veikė ir ten. Kovojo taip pat su burtininkavimu, magija, daugpatyste, sodomija, pederastija. Panaikinta 1835.

Portretai

Antanas Smetona
Antanas Smetona

Išmintis

Kai gyvenimo prasmė prarasta dėl nepakeliamo lengvumo ir sotumo, kai būna pamirštas alkio ir nuovargio jausmas, tada pradedama išsigalvoti visokia velniava, ir, nekontroliuojama, ji įgauna baisias formas.