Inocentas IV

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Inocentas IV

(Innocentius IV; tikr. Sinibaldas Fieskis; apie 1195-1254), popiežius (1243). 1254 m. jo bule buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija.

Tęsė Grigaliaus IX pradėtą kovą su Vokietijos imperatoriumi Frydrichu II, rėmė dėl nepriklausomybės kariavusius Italijos miestus ir Kryžiuočių ordiną, jo politiką Rytų Europoje. Popiežiaus pavedimu 1243-1245 m. dominikonai skelbė kryžiaus žygius prieš Livonijos ir Prūsijos pagonis bei vykdė ten misionierišką veiklą. 1246 m. Inocentas IV kryžiaus žygius Pabaltijyje prilygino Palestinos žygiams. Įsteigė Prūsijos ir Livonijos arkivyskupiją. 1251 m. Milane priėmė Mindaugo pasiuntinius ir pasirašė raštus dėl jo karūnavimo. 1251 m. vasarą Inocentas IV savo bulėse skelbė Lietuvos paskelbimą Šv. Petro nuosavybe (t.y. popiežiaus siuzereniteto įtvirtinimą Lietuvos valstybei), liepė Kuršo ir Saaremos vyskupams palaikyti Mindaugą prieš jo priešus ir nurodė, kad Kulmo vyskupas turės jį vainikuoti karaliumi.