Irano ir Irako karas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Irano ir Irako karas

ginkluotas konfliktas 1980-1988 m., kilęs dėl Irako pretenzijų į 3 salas Ormūzo sąsiauryje, visas Šat al Arabo upės žiotis, taip pat dėl reikalavimo suteikti autonomiją Irane gyvenantiems arabams.

Irakas pradėjo puolimą, bet Iranas 1982 m. jį sustabdė ir įsiveržė į Iraką. Karas virto poziciniu beveik 500 km ilgio fronte, buvo bombarduojami miestai, naftos verslovės. Kai karo veiksmai apėmė Persijos įlanką, Vakarų valstybės prekiniams laivams apsaugoti 1987 m. pasiuntė savo karo laivus. JTO pastangomis 1988 m. sudarytos paliaubos, o 1990 m. pasirašyta taikos sutartis. Karo niekas nelaimėjo, žuvo apie 1,5 mln. žmonių.