Islamo fundamentalizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Islamo fundamentalizmas

musulmonų religinis sąjūdis. Svarbiausia vertybe laiko religinę tradiciją, ragina grįžti prie pranašo Mahometo laikų islamo, priešiškas bet kokioms permainoms, islamo reformas suvokia kaip tikėjimo tapatumo pažeidimą.

Pagrindinis dabartinio islamo fundamentalistų siekis – apginti musulmonų visuomenės savitumą, nušalinti egzistuojančius režimus ir sukurti valstybes, kurių pagrindas būtų islamo teisė (šariatas). Fundamentalistai imasi masių gynėjo vaidmens. Kai kuriose šalyse kova vyksta ne tarp pasaulietinio ir islamiškojo plėtros kelio, o pirmiausia tarp valdančiojo elito ir visuomenės. Ypač suaktyvėjo nuo XX a. 8 deš. Iš islamo fundamentalistų sąjūdžių pažymėtini Broliai musulmonai. Egzistuoja daug kitų radikalių islamistinių organizacijų, viena jų – Osamos bin Ladeno sukurta pogrindinė organizacija Al-Kaida (arab. Al-Aaeda – pagrindas), siekianti primesti šariato valdymą nuo Atlanto iki Indijos vandenyno.