Ispravnikas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Ispravnikas

Rusijos imperijoje apskrities policijos viršininkas.

Pareigybė įsteigta 1775 m. 1775-1862 m. ispravnikas buvo renkamas, vadovavo apskrities administracijai, buvo zemskinio teismo pirmininkas. Nuo 1862 m. vadovavo apskrities policijos valdybai, buvo skiriamas gubernatoriaus. Lietuvoje ir iki 1862 m. ispravnikus skyrė gubernatorius.