Istorijos šaltiniai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Istorijos šaltiniai

visi objektai, kaip nors susiję su žmonių veikla, tai yra visa tai, kas gali liudyti žmonijos praeitį ir patirtį.

Visi istorijos šaltiniai pagal jų pobūdį skirstomi į kelis tipus: daiktinius, rašytinius, vizualinius, garsinius, lingvistinius. Dar šiuos šaltinius galima skirstyti pagal įvairius žmonijos veiklos aspektus. Tai gali būti gamybiniai (materialūs objektai, rašto darbai), folkloriniai, kalbiniai, meniniai (dailės kūriniai, vaizdo, garso įrašai). Tai gana santykinis skirstymas. Paprastai mokslininkai skiria pirminius ir antrinius istorijos šaltinius. Pirminiai šaltiniai yra atsiradę toje praeityje, kurią jie aprašo, liudija, t. y. tie šaltiniai yra tiesioginiai aprašomų įvykių liudininkai. Antriniai šaltiniai yra tarsi ataskaitos apie praeitį, sudarytos tų žmonių, kurie gyveno po aprašomų įvykių. Jie perėmė informaciją iš kitų šaltinių, ir nebūtinai pirminių.