Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Istorika

istorijos filosofijos dalis, tyrinėjanti istoriografijos teoriją.

Kelia istorijos pažinimo, tyrimo, rašymo klausimus: kaip reikia rašyti istoriją, ar galimas objektyvus istorijos pažinimas, kokia jo paskirtis ir t. t. Istorikos istorinės formos yra retorinė istorika, naratyvistinė istorijos filosofija, istoristinė istorika, kritinė istorijos filosofija, analitinė istorijos filosofija.