Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Išvestinė kompetencija

žr. Atributinė kompetencija.