Jadvyga

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Jadvyga

(Jadwiga; 1374-1399), Lenkijos karalienė (1384-1499), Vengrijos ir Lenkijos karaliaus Liudviko I jauniausioji duktė, Jogailos pirmoji žmona.

Jadvygą buvo numatyta ištekinti už Austrijos kunigaikščio Vilhelmo Habsburgo. Tačiau, suvokusi, kad taip bus prarasta galimybė užimti Lenkijos sostą, Jadvygos motina Elžbieta nutraukė dukters sužadėtuves. 1384 m. Jadvyga iškilmingai atvyko į Krokuvą, kur po poros dienų buvo vainikuota Lenkijos karaliene. Trylikametė karalienė pati valdyti Lenkijos negalėjo. Lenkijos ponų akys nukrypo į Lietuvos didįjį kunigaikštį Jogailą, valdantį dideles teritorijas. Pagal 1385 Krėvos sutartį 1386 Krokuvoje įvyko Jogailos ir Jadvygos vedybos. Lenkijos valstybės įpėdinystės teisės buvo pripažintos ir patvirtintos Jadvygai. Jogailos elekcijos aktuose apie jo įpėdinystę nekalbama. Jadvyga nepaliko vaikų. Po jos mirties Jogailos ryšys su Lenkija susilpnėjo ir iškovoti paveldėjimo teises savo ir kitos žmonos vaikams jam buvo gana sunku. Pirmiausia tokia teisė buvo patvirtinta Jogailos dukrai, pavadintai taip pat Jadvygos vardu. Karalienė Jadvyga prisidėjo prie taikaus konflikto su kryžiuočiais sprendimo, priešinosi Vytauto siekimui išlaikyti LDK savarankiškumą. Karalienė rūpinosi Krokuvos akademijos (Jogailos universiteto) atkūrimu, lietuvių studentų bursos Prahos universitete atidarymu.