Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Jahvė

(Jehova), šventasis judaizmo Dievo Kūrėjo vardas, kuris buvo apreikštas Mozei. Iš judaistinės sampratos kilo krikščioniškojo Dievo Tėvo sąvoka.

Sudarytas iš tetragramos JHVH (jud-hei-vav-hei). Reiškia „Aš, kuris esu“. Pagal rabinų tradiciją, vardas Jahvė netariamas iš pagarbos, tad kai hebrajai garsiai skaitydavo šventraštį, šį vardą pakeisdavo į adonajų (Viešpatį). Vėliau žydai į tetragramą įrašė trūkstamus balsius ir ją ištardavo jahvė. Atsirado ir netaisyklinga šio vardo forma Jehova.