Jaltos konferencija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Jaltos konferencija

žr. Krymo konferencija.

JAV prezidentas F. Ruzveltas, SSKP CK generalinis sekretorius J. Stalinas ir D. Britanijos ministras pirmininkas V. Čerčilis pareiškė galutinį apsisprendimą sunaikinti nacizmą, okupuoti ir nuginkluoti Vokietiją, nubausti karo nusikaltėlius. Buvo apibrėžtos okupacinių zonų teritorijos, okupacinė zona išskirta Prancūzijai. Svarstytas pokarinės Lenkijos teritorijos klausimas. Nutarta įsteigti tarptautinę Jungtinių Tautų Organizaciją. Pasirašytas slaptas susitarimas dėl SSRS įstojimo į karą prieš Japoniją.