Jankus Martynas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Jankus Martynas

M. Jankus
M. Jankus
(1858-1946), lietuviškos spaudos leidėjas, publicistas, vienas lietuvių tautinio sąjūdžio vadovų, aušrininkas. Vadinamas Mažosios Lietuvos patriarchu. Vienas laikraščio „Aušra“ leidėjų, jo atsakingasis redaktorius.

1885 m. kartu su kitais įsteigė kultūros draugiją „Birutė“. 1886-1910 m. leido laikraščius „Garsas“, „Tetulė“, „Lietuviškas darbininkas“, „Saulėteka“, „Dienos laps“. Prisidėjo leidžiant laikraščius „Varpas“, „Ūkininkas“. Organizavo draudžiamų lietuviškų knygų prekybą. Parašė eilėraščių, šviečiamųjų knygelių, rinko tautosaką. 1922-1923 m. buvo Vyriausio Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininkas. Dalyvavo judėjime dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją.