Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Jankus Martynas

M. Jankus
M. Jankus
(1858-1946), lietuviškos spaudos leidėjas, publicistas, vienas lietuvių tautinio sąjūdžio vadovų, aušrininkas. Vadinamas Mažosios Lietuvos patriarchu. Vienas laikraščio „Aušra“ leidėjų, jo atsakingasis redaktorius.

1885 m. kartu su kitais įsteigė kultūros draugiją „Birutė“. 1886-1910 m. leido laikraščius „Garsas“, „Tetulė“, „Lietuviškas darbininkas“, „Saulėteka“, „Dienos laps“. Prisidėjo leidžiant laikraščius „Varpas“, „Ūkininkas“. Organizavo draudžiamų lietuviškų knygų prekybą. Parašė eilėraščių, šviečiamųjų knygelių, rinko tautosaką. 1922-1923 m. buvo Vyriausio Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininkas. Dalyvavo judėjime dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją.

Portretai

Žanas Žakas Ruso
Žanas Žakas Ruso

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.