Janulaitis Augustinas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Janulaitis Augustinas

A. Janulaitis
A. Janulaitis
(1878-1950), teisininkas, istorikas, politikas. 1918 m. buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos valdytojas, 1919-1925 m. Vyriausiojo tribunolo teisėjas, 1924 m. pirmininkas.

Studijavo teisę Maskvos ir Berno universitetuose. 1900 m. pašalintas iš Maskvos universiteto už lietuviškos literatūros platinimą ir įkalintas. 1902 m. pabėgęs apsigyveno Mažojoje Lietuvoje, paskui Škotijoje. 1896-1901 m. bendradarbiavo su varpininkais, iki 1923 m. – su socialdemokratais. 1902-1905 m. laikraščio „Darbininkų balsas“ redaktorius. Nuo 1922 m. Kauno universiteto profesorius. Nuo 1941 m. LSSR Mokslų akademijos akademikas. Išvertė į lietuvių kalbą K. Markso ir F. Engelso darbų, parengė populiarios politinės literatūros knygelių. Svarbiausi istorijos ir teisės istorijos darbai – „Simanas Daukantas“, „Žydai Lietuvoje“, „Vyriausiasis Lietuvos tribunolas XVI-XVIII amžiais“, „Napoleono teisynas“, „Lietuvos bajorai ir jų seimeliai XIX a.“ ir kt.